Zajęcia pozalekcyjne

--------------------------------------------------------------

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Rodzaj zajęć

 

Termin

prowadzonych zajęć

1

 

 

Nowak Małgorzata

Kółko małego artysty

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3

Czwartek 1255-1340

Wtorek 725-855

Środa 725-755

2

 

Wlazły Beata

Kółko małego artysty

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1b

Czwartek 1255-1340

Środa  725-755

Czwartek 725-755

3

 

Szymańska-Spychalska Magdalena

Kółko małego artysty

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce

Poniedziałek 1200 -1245

Środa 1200 -1245

 

4

 

Maria Grala

Kółko małego artysty

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 4,5,6

Poniedziałek 1200 -1245

Wtorek 725-855

Środa 725-755

5

 

 

Makowska Anna

Kółko przyrodnicze SP

Kółko biologiczne gimnazjum

Środa  1350-1435

Środa 1435- 1520

Poniedziałek 13501435

co drugi tydzień

6

 

Krzyżanowska Sylwia

Przygotowanie do egzaminu dla kl. III Gim.                 i sprawdzianu dla kl. 6

ZDW z j.polskiego I i II Gim.(co 2 tydzień)

ZDW  III Gim. (co 2 tydzień)

Wtorek 1435- 1520

Czwartek 1255-1340

Środa 1350-1435 (co 2 tydzień)

Wtorek 1435- 1520(co 2 tydzień)

7

 

 

Antkowiak Małgorzata

Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej -  4 SP

Kółko samorządowe

 

Czwartek 1435-1520

Środa 1435-1520

8

 

Nowak Grzegorz

 

Gry zespołowe dla Szkoły Podstawowej                 

Gry zespołowe dla Gimnazjum

 

Poniedziałek 1500-1600

Środa 1600-1700

9

 

Janicka Elżbieta

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 4-5 SP

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.I–II Gim.

Poniedziałek 1345-1445

 

Piątek 1345-1445

10

 

Kaszuba Marta

 

Kółko historyczne dla kl. III gimnazjum

ZDW z języka polskiego 4-6 SP

 

Piątek 800-845

Wtorek 1350- 1435

11

Raźna Marta

Kółko taneczne

Kółko z języka angielskiego dla klasy III Gim. i 6 SP

Poniedziałek 1350-1435

Poniedziałek 1445-1430

 

12

Wnuk Anna

 

Kółko z j. niemieckiego dla Gimnazjum

 

 

Poniedziałek 720-745

13

Ks. Mariusz Zawadzki

 

Kółko „Szkoła życia z Bogiem”

 

 

Czwartek 1435-1535

Wg potrzeb

14

Jankiewicz Tomasz

 

Kółko fizyczne dla Gimnazjum

 

 

Czwartek 1350-1435

(co 2 tydzień)

15

 

 

Durczak Justyna

 

Kółko geograficzne dla Gimnazjum

 

 

Piątek 1440-1510

16

 

 

Kaźmierczak Łucja

 

            Kółko plastyczne

 

Wtorek 1340-1510

17

Kusiołek Izabela

                              

Kółko matematyczne dla klasy 6

ZDW z matematyki 4-6 SP

 

Środa  1350-1435

Piątek 1255-1340

18

Mrozik Małgorzata

 

Kółko misyjne

 

Piątek 1245-1405

(Co 2 tydzień)

19

 

 

Ławniczak Małgorzata  

 

Zajęcia plastyczne w świetlicy

 

Poniedziałek 1400-1500

20

 

 

Woźniak Julita

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

Poniedziałek 1345-1445

 

 

21

Rozmiarek Barbara

 

Kółko z języka angielskiego dla I i II Gim.

 

Poniedziałek 1435-1520

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Pięczkowie
    ul Szkolna 5
    63-025 Witowo
  • 612851581
    fax 61 2851581
    693253900

Galeria zdjęć