Zespół Szkół w Pięczkowie

 

Nawigacja

Kółka zainteresowań

Kółka zainteresowań

Lp.

Nazwisko i imię

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

Nowak Małgorzata

 

30 min zajęcia z uczniem zdolnym

Kółko artystyczne

60 min zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 5, 6

 

 

2

Wlazły Beata

 

30 min zajęcia z uczniem zdolnym

Kółko artystyczne

60 min zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 2, 3, 4

 

 

3

Szymańska-Spychalska Magdalena

zajęcia z uczniem zdolnym

Kółko artystyczne

ZDW –wyrównujące szanse edukacyjne uczniów mających trudności

 

 

4

Makowska Anna

 

Kółko biologiczne dla III  gimnazjum

Przygotowanie z chemii do egzaminu gimnazjalnego dla klasy III Gim

 

5

Sobczak Jadwiga

 

                                 Przygotowanie do sprawdzianu dla klasy VI                                                                 

                                                            ZDW z matematyki II i III Gim.(co 2 tydzień)      

                                                                            ZDW VI SP i I Gim. (co 2 tydzień)

 

6

Krzyżanowska Sylwia

 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla klasy III Gim

Przygotowanie do sprawdzianu dla kl. VI

 

7

Antkowiak Małgorzata

 

 

 

Przygotowanie do karty rowerowej -  IV SP

Przygotowanie uczniów do konkursu              z wiedzy o ruchu drogowym

8

Nowak Grzegorz

 

 

 

Gry zespołowe dla Szkoły Podstawowej                  Tenis stołowy  dla SP

9

Janicka Elżbieta

 

Dodatkowa godzina dla pedagoga

                                                               ZDW z geografii dla I Gim.

 

10

Kaszuba Marta

 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla klasy III Gim

                                                                ZDW z języka polskiego dla klasy II i III

              Gim.

 

11

Raźna Marta

 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla klasy III Gim.

 

Kółko taneczne

12

Jankiewicz Tomasz

Kółko fizyczne

 

 

13

Ks. Krystian Krysiak

 

 

Kółko „Szkoła życia z Bogiem”

Liturgiczna służba ołtarza

14

Wnuk Anna

 

ZDW z j. niemieckiego dla  Gimnazjum

 

15

Kaźmierczak Łucja

 

 

ZDW z języka polskiego dla klasy 5 oraz 6 i I Gim.

Kółko biblioteczne

16

Kusiołek Izabela

 

 

Kółko informatyczne

Kółko fotograficzne

17

Dudkiewicz Beata

 

 

Ognisko misyjne

18

Szymańska Ewa

 

Zajęcia logopedyczne