Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

Lp.

Nazwisko i imię

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

Nowak Małgorzata

 

30 min zajęcia z uczniem zdolnym

Kółko artystyczne

60 min zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3

 

 

2

Wlazły Beata

 

30 min zajęcia z uczniem zdolnym

Kółko artystyczne

60 min zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 4 i 5

 

 

3

Grala Maria

30 min zajęcia z uczniem zdolnym

Kółko artystyczne

60 min zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 6

 

4

Szymańska-Spychalska Magdalena

Zajęcia z uczniem zdolnym

Kółko artystyczne

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów mających trudności

 

 

5

Makowska Anna

Kółko biologiczne gimnazjum

Kółko przyrodnicze SP

 

 

6

Kusiołek Izabela

 

Przygotowanie do sprawdzianu dla klasy VI

ZDW z matematyki V i VI SP

 

7

Krzyżanowska Sylwia

 

Przygotowanie do sprawdzianu dla kl. VI i III gimnazjum

ZDW z j. polskiego I i II Gim.(co 2 tydzień)

ZDW  III Gim. (co 2 tydzień)

 

8

Antkowiak Małgorzata

 

 

 

Przygotowanie do karty rowerowej -  IV SP

Kółko samorządowe

9

Nowak Grzegorz

 

 

 

Gry zespołowe dla Szkoły Podstawowej

    Gry zespołowe dla Gimnazjum            

10

Najewska-Nowak Agnieszka

 

Zajęcia z elementami terapii dla ucznia  z opinią PPP

Poradnictwo prozawodowe

11

Kaszuba Marta

Kółko historyczne dla gimnazjum

ZDW z języka polskiego dla V i VI SP

 

12

Raźna Marta

Kółko z języka angielskiego dla gim.

 

Kółko taneczne

13

Jankiewicz Tomasz

Kółko fizyczne  dla gim.

 

 

14

Ks. Krystian Krysiak

 

 

Kółko „Szkoła życia z Bogiem”

Liturgiczna służba ołtarza

15

Wnuk Anna

Kółko z j. niemieckiego  dla gim.

 

 

16

Kaźmierczak Łucja

 

 

Kółko plastyczne

17

Rozmiarek Barbara

 

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci mających trudności

 

18

Dudkiewicz Beata

 

 

Ognisko misyjne

19

Szymańska Ewa

 

Zajęcia logopedyczne

 

20

Ławniczak Małgorzata

 

 

Zajęcia plastyczne w świetlicy

21

Durczak Justyna

 

Zajęcia  z geografii dla dzieci mających trudności

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Pięczkowie
    ul Szkolna 5
    63-025 Witowo
  • 612851581
    fax 61 2851581
    693253900

Galeria zdjęć