Zajęcia pozalekcyjne

--------------------------------------------------------------

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Rodzaj zajęć

 

Termin

prowadzonych zajęć

1

 

Nowak Małgorzata

Kółko artystyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3

Piątek 1150-1250

Poniedziałek 815-845

Środa 715-745

2

 

Wlazły Beata

Kółko artystyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1b

Wtorek 1145-1245

Wtorek  715-745

Środa 1250-1320

3

 

Szymańska-Spychalska Magdalena

Kółko artystyczne

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów mających trudności

Czwartek 1145-1245

Piątek 1200-1245

4

 

Maria Grala

Kółko artystyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 4,5,6

Czwartek 1145-1245

Wtorek  715-745

Piątek 715-745

5

 

 

Makowska Anna

 

Kółko przyrodnicze SP

Kółko biologiczne gimnazjum

 

Czwartek  1350-1435

Czwartek 1435- 1520

6

 

Krzyżanowska Sylwia

Przygotowanie do sprawdzianu dla kl. VI

ZDW z j.polskiego I i II Gim.(co 2 tydzień)

ZDW  III Gim. (co 2 tydzień)

Poniedziałek 855-940

Środa 1350-1435

7

 

 

Antkowiak Małgorzata

 

Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej -  IV SP

Kółko samorządowe

 

Poniedziałek 1350-1435

Wtorek 1435-1535

8

 

Nowak Grzegorz

 

Gry zespołowe dla Szkoły Podstawowej                 

Gry zespołowe dla Gimnazjum

 

Czwartek 1445-1615

Środa 1630-1800

9

 

Agnieszka Najewska - Nowak

Zajęcia z elementami terapii dla ucznia                  z opinią PPP

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z orzeczeniem PPP

Czwartek 1255-1340

(co drugi tydzień)

Piątek 1300-1500

10

 

Kaszuba Marta

 

Kółko historyczne dla gimnazjum

ZDW z języka polskiego V i VI SP

 

Poniedziałek 1440-1525

Wtorek 715- 800

11

Raźna Marta

 

Kółko taneczne

Kółko z języka angielskiego dla klasy III Gim.    

 

Środa 1350-1435

Środa 1435-1420

12

Wnuk Anna

 

 

Kółko z j. niemieckiego dla Gimnazjum

 

 

Poniedziałek 720-745

13

Ks. Krystian Krysiak

 

Kółko „Szkoła życia z Bogiem”

Liturgiczna służba ołtarza

 

Piątek 1800-1900

Sobota 1800-1900

Wg potrzeb

14

Jankiewicz Tomasz

 

Kółko fizyczne dla klasy III gimnazjum

 

 

Czwartek 1350-1435

(co 2 tydzień)

15

 

 

Kaźmierczak Łucja

 

            Kółko plastyczne

 

Wtorek 1340-1510

16

Kusiołek Izabela

                              

Przygotowanie do sprawdzianu dla klasy VI

ZDW z matematyki V i VI SP

 

Poniedziałek 1445-1530

Piątek 1350-1435 lub czwartek 1350-1435

17

Dudkiewicz Beata

 

                                                    

Ognisko misyjne

 

Wtorek 1410-1510

Dwa razy w miesiącu

18

 

 

Rozmiarek Barbara

 

 

Kółko filmowe

 

 

Środa 1255-1340

19

 

 

Ławniczak Małgorzata  

 

 

Zajęcia plastyczne w świetlicy

 

 

Poniedziałek 1350-1450

 

 

20

Durczak Justyna

 

 

Zajęcia z geografii dla dzieci mających trudności

 

 

Piątek 1350-1435

(co kilka tygodni)

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Pięczkowie
    ul Szkolna 5
    63-025 Witowo
  • 612851581
    fax 61 2851581
    693253900

Galeria zdjęć